Tværfagligt arbejde

 

Mange faggrupper


Herstedvester Fængsel har cirka 230 medarbejdere.  De arbejder primært i disse funktioner:

 • 1 Institutiosnchef
 • 11 Enhedschefer og leder
 • 16 Læger og Psykologer
 • 11 Administrative medarbejdere (lægesekretær, sekretær, kasser, tjenstetidstilrettelæggelse, klientløns- og servicemedarbejer)
 • 6 Sygeplejesker
 • 9 Socialfaglig enhed (inkl. grønlandsk tolg og pæd.ass.)
 • 2 præst og organist
 • 24 i beskæftigelsesenhed (værkmester, lærer, vejleder, bibliotekar)
 • 10 i Byggeteknisk afdeling
 • 11 i sikkerhedsafdelingen (vagtmesterkontor, port og besøg)
 • 128 fængselsbetjente

Tværfagligt arbejde


Arbejdet med de indsatte lykkes bedst, når de forskellige behandlingsmetoder og indsatser koordineres og udføres i tæt tværfagligt samarbejde mellem de mange personalegrupper. Det tværfaglige samarbejde har altid været prioriteret højt og har været et særkende ved fængslet gennem tiden.

Samarbejdet indebærer for eksempel, at psykologer og sygeplejersker deltager i de daglige møder på afdelingerne, hvor der udveksles observationer, vurderinger og indtryk. Denne vidensdeling er central i samarbejdet og fører ofte til konkrete beslutninger og ændringer i forhold til den indsatte.

De tværfaglige vurderinger spiller også en rolle, når der skal formuleres delmål for den indsattes fortsatte behandling. Forud for handleplansmøderne bidrager psykiatere og psykologer med udtalelser.

Samarbejdet er også en styrke og støtte for personalet, der skal varetage den til tider svære kontakt til de indsatte. Det tætte forhold gør det muligt at bearbejde vanskelige og følelsesmæssigt belastende episoder sammen og dermed modvirke udbrændthed.

 

Hård og blød

Kunsten at balancere mellem det hårde og det bløde


 

6/5 - 2014

Festlig indvielse af samtalebænken

En ny, rød, flot bænk er stillet op i Albertslund Centrum. Bænken er blevet fremstillet af anstaltens P2-værkstedet...... En samtalebænk, som blev in...