Sådan får man besøgstilladelse


 

Besøgstilladelse


Hvis du vil besøge en indsat, skal du først have besøgstilladelse fra fængslet. Det får du på følgende måde:

Den indsatte skal sende dig en besøgsansøgning med posten.

Du skal udfylde ansøgningen, skrive den under og sende den til fængslet. Dermed giver du også lov til, at vi indhenter oplysninger om dig i Kriminalregisteret. Er du udenlandsk statsborger skal du medsende en attest fra hjemlandets Kriminalregister.

Når vi modtager din ansøgning, vurderer vi, om du kan få besøgstilladelse. Du kan forvente at få et svar efter ca. 14 dage. Sender du din besøgsansøgning til institutionspostkassen skal det være i PDF format (scannet) ikke JPG, PNG,  TIFF, GIF, BMM format (billeder)​, besøgstilladelsen sendes som udgangspunkt via eboks.

Der må højst komme tre voksne på besøg samtidig. To indsatte kan godt få fælles besøg, men der skal gives tilladelse til det på forhånd.

Det sker, at vi giver afslag på besøg. Der kan også være tilfælde, hvor vi giver tilladelse på betingelse af, at en fængselsbetjent er til stede under besøget. Man kan læse mere om reglerne i besøgsbekendtgørelsens paragraf 5.

Hvis du skal besøge en indsat, der er overført til Herstedvester Fængsel fra et andet fængsel eller et arresthus, kan du bruge besøgstilladelsen fra det forrige sted, første gang du kommer her. Derefter skal du underskrive Herstedvesters besøgsansøgning og godkende, at vi må hente oplysninger om dig i Kriminalregisteret. Dette gælder dog ikke børn under 18 år, hvor Herstedvester har en særlig forpligtelse til at sikre godkendelse inden første besøg.

Børn under 15 år:

Hvis du vil have børn under 15 år med på besøget, kræver det, at børnene har deres egen besøgstilladelse. Som udgangspunkt tillades kun besøg af egne børn/nærtstående.

Der skal udfyldes en særlig ansøgningsblanket, og i særlige tilfælde skal de sociale myndigheder høres før tilladelse kan gives.

Unge mellem 15 og 18 år

Unge mellem 15–18 år kan søge om at komme på besøg alene, hvis de har skriftlig tilladelse fra den/dem, der har forældremyndigheden over dem. De får kun tilladelse, hvis de er i nær familie med den indsatte.

Dette foregår på samme vilkår som for børn under 15 år.