Afdeling Q


Afdeling Q


Afdelingen er visitationsafdeling for sædelighedskriminelle, der er idømt straffe op til 5 år. På afdelingen bliver de indsatte vurderet for at beslutte, hvilken psykiatrisk og sexologisk behandling de skal have.

Vurderingen foregår både internt og i det særlige netværk, som er etableret med flere sexologiske klinikker. Afdelingen skal også vurdere de indsatte for at fordele dem til andre af Kriminalforsorgens institutioner. Opholdet på visitationsafdelingen er på op til 6 ugers varighed.

Vurderingen foregår ved individuelle samtaler med den enkelte og med udgangspunkt i vedkommendes konkrete problemer og personlighed. Formålet er både opbygning af relationer, psykoterapeutisk behandling og vurdering af fremtidig behandling.

De indsatte kan også deltage i reflekterende samtaler. Det er en særlig samtaleform med tre deltagere: en fængselsfunktionær, en civil medarbejder og den indsatte, der skiftes til at tale og lytte. Målet er at udvikle en samtale- og lyttekultur blandt indsatte og ansatte, således at begge parter bliver mere nærværende og lydhøre, og den indsattes evne til at formulere sig forbedres.

<< Tilbage 


 

Billeder