Organisation og økonomi

Organisation og økonomi


Institutionschefen leder direktionen og er ansvarlig for fængslets samlede drift over for Direktoratet for Kriminalforsorgen. Den ledende overlæge er også medlem af direktionen.

Institutionschefen har på nærmere bestemte områder delegeret overordnede ledelsesopgaver til de øvrige direktionsmedlemmer samt til personalechefen og sikkerhedschefen.

Når det gælder væsentlige behandlingsspørgsmål vedrørende de grønlandske indsatte, har institutionschefen og den ledende overlæge i fællesskab det overordnede ledelsesansvar.

Fængslets økonomi

I 2017 er Herstedvester Fængsels samlede budgetramme 107,3 mio kr. ex satspuljemidler, Heraf lønudgifter 88,7 mio. kr. Hetil kommer satspuljemidler til misbrugsbehandling, erhvervsuddannelse, kompetenceafklaring/vejledning og ekstra driftudgifter til en halvåben afdeling for sædlighedsdømte (Holsbjergvej) på 4,54 mio kr.

Bevillingen tager udgangspunkt i aktivitetsafhængige udgifter på 2079 kr. pr. indsat pr. dag (2017 tal) for de lukkede pladser (heraf 1812 kr. til lønudgifter), dog kun 1134 kr. (958 til lønudgifter) for de halvåbne pladser i den halvåbne afdeling på Holsbjergvej.

Samlet koster en plads på en lukket afdeling i Herstedvester ca. 800.000 kr. om året.

 

Nyt fra Kriminalforsorgen

2/5 - 2017

Bedre sikkerhed i landets fængsler

På baggrund af anbefalinger fra en taskforce, der siden januar har set på sikkerheden i fængslerne, ...

1/5 - 2017

Horserød – en broget 100-årig

Den 1. maj er det 100 år siden de røde barakker i skoven skabte Horserød-lejren. Her har der blandt ...

27/4 - 2017

Uddannelse i fængslet – set fra de indsattes side

Innovation er, når fem indsatte arrangerer workshops for ledere og chefer i Kriminalforsorgen. Fordi...