Regler og Sikkerhed

Orden og sikkerhed


I fængslet skal du følge de regler, der er. Du har altid ret til at se Kriminalforsorgens regler, De Europæiske Fængselsregler og de regler, der gælder særligt for Herstedvester Fængsel

Hver afdeling har en husorden, som du får udleveret, når du ankommer. Alkohol og narkotika er forbudt, og det samme er medicin, hvis den ikke er ordineret af en læge. Det er strafbart at flygte fra fængslet. Hvis der er noget, du er i tvivl om, kan du altid spørge personalet.

To former for sikkerhed

Sikkerheden i og omkring fængslet skal være høj af hensyn til både ansatte, indsatte og det omgivende samfund. Sikkerheden består af to dele:

Der er mur og hegn omkring anstalten, dørene er låst, og der er sat kameraer op mange steder. Vi har scanningskarme for at forhindre, at nogen smugler ulovlige ting ind i fængslet. Fængselsbetjentene har peberspray, stave, håndjern og skjolde, som de kan bruge, hvis der er voldsom uro. Alt dette kalder vi den statiske del af sikkerheden.

Den anden del handler om forholdet mellem de indsatte og personalet. Det kalder vi den dynamiske del af sikkerheden. En god kontakt betyder, at man kan ordne mange problemer, før de bliver for store. For eksempel kan personalet opdage, hvis en indsat har store bekymringer i eller uden for fængslet, der kunne få ham til at prøve at flygte.

Undersøgelse af indsatte og celler

Når du indsættes i fængslet, bliver du og dine ting undersøgt for at forhindre, at du har noget ulovligt med. Under dit ophold i fængslet kan du også blive undersøgt, for eksempel før og efter et besøg udefra.

Personalet vil også med mellemrum undersøge din celle, og du skal måske aflevere en urinprøve for at vise, at du ikke har indtaget euroriserende stoffer.

Straf og magtanvendelse

Hvis du ikke følger reglerne, kan du få en straf. Det kan være en advarsel, en bøde eller et ophold i strafcelle. Det kan også ske, at du i en periode ikke får lov at deltage i fællesskabet med de andre indsatte.

Personalet har ret til at bruge magt i visse tilfælde. Det kan f.eks. være forskellige greb eller håndjern. Magtanvendelse er under nøje kontrol, og man må aldrig bruge mere magt end nødvendigt for at løse en situation.

 

 

Gennerelle regler


 

6/5 - 2014

Festlig indvielse af samtalebænken

En ny, rød, flot bænk er stillet op i Albertslund Centrum. Bænken er blevet fremstillet af anstaltens P2-værkstedet...... En samtalebænk, som blev in...

Nyt fra Kriminalforsorgen

2/5 - 2017

Bedre sikkerhed i landets fængsler

På baggrund af anbefalinger fra en taskforce, der siden januar har set på sikkerheden i fængslerne, ...

1/5 - 2017

Horserød – en broget 100-årig

Den 1. maj er det 100 år siden de røde barakker i skoven skabte Horserød-lejren. Her har der blandt ...

27/4 - 2017

Uddannelse i fængslet – set fra de indsattes side

Innovation er, når fem indsatte arrangerer workshops for ledere og chefer i Kriminalforsorgen. Fordi...