Indsattes rettigheder

Indsattes rettigheder


Som indsat har du samme rettigheder, som andre borgere i samfundet har, bortset fra retten til at bevæge dig frit og de rettigheder som er forbundet med det.

Det vil for eksempel sige, at du kan brevstemme ved folkeafstemninger og valg, og du kan bruge din ytringsfrihed til at skrive læserbreve og lignende. Du har også ret til at deltage i lovlig politisk virksomhed.

Du og de andre indsatte har ret til at have indflydelse på fængslets hverdag. Dette kan ske ved, at I vælger en talsmand.

Begrænsning af rettigheder

I situationer, hvor personalet må begrænse de indsattes almindelige rettigheder, skal de benytte den mindst indgribende foranstaltning, som er nødvendig for at løse situationen. For eksempel må medarbejderne kun bruge fysisk magt, efter de forgæves har forsøgt at tale med den indsatte, eller hvis det er åbenbart nyttesløst at tale med vedkommende.

Juridiske spørgsmål

Hvis du har spørgsmål om loven eller dine rettigheder, kan personalet eller fængslets ledelse oftest svare på dem. Personalet kan også henvise til advokater, der giver offentlig retshjælp.

Hvis du har en verserende sag, kan du ringe til din advokat eller holde møde med vedkommende uden overvågning.

Afslag og klager

Du har altid ret til at udtale dig, før din sag bliver behandlet. Hvis du søger om noget og får afslag, har du ret til en skriftlig begrundelse. Det gælder dog ikke i alle tilfælde - for eksempel ikke, hvis du får nej til at flytte til et andet afsoningssted.

Afslag kan indklages for en højere instans. Det vil sige, at du for eksempel kan klage til Direktoratet for Kriminalforsorgen over fængslets afgørelser. Personalet skal vejlede dig om dine muligheder for at klage.

Registrering af data

Informationer om dig bliver registreret hos Kriminalforsorgen ved hjælp af et IT-system. Ifølge persondataloven har du ret til at bede om indsigt i de indsamlede oplysninger og ret til at kræve, at forkerte oplysninger rettes.

 
 

Gennerelle regler


 

6/5 - 2014

Festlig indvielse af samtalebænken

En ny, rød, flot bænk er stillet op i Albertslund Centrum. Bænken er blevet fremstillet af anstaltens P2-værkstedet...... En samtalebænk, som blev in...