I fængsel

 

At være i fængsel


I et fængsel er der mange regler, og det kan tage tid at vænne sig til. På disse sider kan du læse om de regler, der gælder for indsatte i Herstedvester Fængsel

En fængselsstraf betyder først og fremmest, at du ikke har din bevægelsesfrihed. Du skal deltage i arbejde, skole eller behandling, og du skal følge fængslets regler.

Under afsoningen har du stadig dine andre rettigheder såsom ytringsfrihed og ret til at stemme ved valg.

Vi ønsker, at kontrollen med de indsattes hverdag går hånd i hånd med behandling og arbejde, der peger frem mod et normalt liv efter afsoningen. Det betyder, at livet i fængslet så vidt muligt ligner livet udenfor – med de grænser, som sikkerheden og hensynet til samfundet sætter.

Hent Kriminalforsorgens pjece "Information om afsoning af fængselsstraf"
 

Gennerelle regler

Nyt fra Kriminalforsorgen

2/5 - 2017

Bedre sikkerhed i landets fængsler

På baggrund af anbefalinger fra en taskforce, der siden januar har set på sikkerheden i fængslerne, ...

1/5 - 2017

Horserød – en broget 100-årig

Den 1. maj er det 100 år siden de røde barakker i skoven skabte Horserød-lejren. Her har der blandt ...

27/4 - 2017

Uddannelse i fængslet – set fra de indsattes side

Innovation er, når fem indsatte arrangerer workshops for ledere og chefer i Kriminalforsorgen. Fordi...