Fakta om indsatte

Fakta om indsatte


Cirka 150 indsatte afsoner ad gangen på Herstedvester Fængsel. Omkring 95 procent af dem er mænd.

De fleste indsatte har forstyrrelser i personlighedsstruktur og adfærd. Fængslet modtager bl.a sædelighedskriminelle (sexdømte), og forvaringsdømte fra både Danmark og Grønland. De fleste er hårdt belastede, både kriminelt, socialt, psykisk og i forhold til misbrug.

Hovedparten af de indsatte har meget lange ophold i Herstedvester Fængsel. En opgørsel over fordeligen af Herstedvesters indsatte efter strafkategorier april 2017 viser følgende:

  • 35 idømt forvaring
  • ​12 idømt livstid
  • 36 med fængseli 8 år eller derover (langtidsstraffede).
  • ​24 dømt efter den grøndlandske kriminallov til tidsubestemt anbringelse
  • ​45 med fængsel under 8 år

Indsatte opdelt efter hovedkriminalitet (20 april 2017): 

Hovedkriminalitet                                                          Fordeling af indsatte  
Drab, herunder sexualdrab på børn og drab på egne børn  49
Vold, herunder vold mod børn og med døden til følge 21
Ildspåsættelse 2
Anden personfarlig kriminalitet 5
Voldtægt, voldtægtsforsøg 53
Anden sædelighedskriminalitet 26
Grov narkotikakriminalitet 1
Røveri 2
Vilkårsovertrædelse 3
I alt 151
   
Kapacitet lukkede/halvåbne 138/20 ialt 158
Kapacitetsudnyttelse (januar – marts 2017)

96,8 %

Ovenstående tabel indeholder en oversigt over Herstedvester Fængsels belæg den 10. oktober 2016 opdelt efter den pådømte hovedkriminalitet.

 Indsatte, der på denne dato var indlagt på hospital, men fortsat registreret i Herstedvester Fængsel, er medtaget, hvorimod indsatte, der er udstationeret eller anbragt på institution mv. efter straffuldbyrdelseslovens § 78, ikke er medregnet.

 

Grønlandske indsatte

Fængslet har en helt særlig rolle over for grønlandske dømte, som ifølge den grønlandske kriminallov kan dømmes til forvaring med anbringelse i Herstedvester. Det kan besluttes på grund af deres psykiske tilstand, eller fordi det ikke er tilstrækkeligt sikkert at lade dem afsone i en anstalt i Grønland.

Læs mere om afdelingen for grønlandske anbragte

I Grønland bliver der i øjeblikket bygget en lukket anstalt ved Nuuk. Anstalten forventes at kunne tages i brug ultimo 2018, hvorefter grønlænderafdelingen i Herstedvester må påregnes helt eller delvist nedlagt.