Herstedvester Fængsels opgaverHerstedvester Fængsels opgaver


Omkring 150 indsatte opholder sig i Herstedvester Fængsel ad gangen. De fleste har lange domme, men nogle er her i kortere tid for at blive vurderet, før de kommer videre til et andet fængsel i landet.

Alle indsatte er her, fordi de er dømt for noget kriminelt, og de fleste slås med psykiske problemer. Vores opgave er at sørge for, at de afsoner på en måde, der er sikker og gør det muligt for dem at leve et normalt liv i anstalten og at styrke deres muligheder for en dag at leve et liv i frihed uden kriminalitet.

Herstedvester Fængsel har tre særlige opgaver:

1. Afsoning for indsatte med behov for psykologisk eller psykiatrisk behandling.

Den psykiatriske, psykologiske og sexologiske behandling er en central del af vores opgave. Vi tilbyder også forskellige former for misbrugsbehandling, både internt og med eksterne samarbejdspartnere.

Læs mere om behandling

2. At fuldbyrde forvaringsdomme (domme uden tidsfrist)

Man kan idømmes forvaring, hvis man har begået alvorlig, personfarlig kriminalitet, og retten skønner, at der er stor risiko for, at man vil gøre det igen. Forvaring er i dansk ret formelt ikke en straf, men en foranstaltning, der træder i stedet for straf. Sondringen mellem foranstaltning og straf er dog i denne sammenhæng ret teoretisk, og reelt ligger det nærmest at opfatte forvaring som en tidsubestemt straf.

Læs mere om forvaring

3. At fuldbyrde forvaringsdomme for grønlandske indsatte

I Grønland er der endnu ingen lukkede anstalter. Kriminelle kan derfor efter den grønlandske kriminallov dømmes til forvaring i Herstedvester Fængsel, hvor de afsoner i en særlig afdeling. En lukket anstalt ved Nuuk forventes at være klar til brug i 2017, hvorefter grønlænderafdelingen i Herstedvester må ventes nedlagt.

Læs mere om afdelingen for grønlandske indsatte

 

  

Nyt fra Kriminalforsorgen

2/5 - 2017

Bedre sikkerhed i landets fængsler

På baggrund af anbefalinger fra en taskforce, der siden januar har set på sikkerheden i fængslerne, ...

1/5 - 2017

Horserød – en broget 100-årig

Den 1. maj er det 100 år siden de røde barakker i skoven skabte Horserød-lejren. Her har der blandt ...

27/4 - 2017

Uddannelse i fængslet – set fra de indsattes side

Innovation er, når fem indsatte arrangerer workshops for ledere og chefer i Kriminalforsorgen. Fordi...