Anstaltens afdelinger

Afdelinger og afsnit


De indsatte bor på 10 forskellige afsnit, som er organiseret under fire Enheder.

Enhed 1 består af Q, H-I

Enhed 2 består af A-B, U, C-D og Holsbjergvej

Enhed 3 består af K-L

Enhed 4 består af M-O, R-S

Via nedenstående links kan du læse mere og se billeder fra den enkelte afdeling.

Afsnit A-B (normalafdeling)

Afsnit C-D (visitationsafdeling)

Afsnit H-I (observationsafdeling)

Afsnit K-L (for grønlandske anbragte)

Afsnit M-O (normalafdeling)

Afsnit Q (misbrugsafdeling)

Afsnit R-S (kvindeafsnit)

Afsnit U (barakken)

Holsbjergvej (halvåben afdeling)

 

 

 

 

Nyt fra Kriminalforsorgen

2/5 - 2017

Bedre sikkerhed i landets fængsler

På baggrund af anbefalinger fra en taskforce, der siden januar har set på sikkerheden i fængslerne, ...

1/5 - 2017

Horserød – en broget 100-årig

Den 1. maj er det 100 år siden de røde barakker i skoven skabte Horserød-lejren. Her har der blandt ...

27/4 - 2017

Uddannelse i fængslet – set fra de indsattes side

Innovation er, når fem indsatte arrangerer workshops for ledere og chefer i Kriminalforsorgen. Fordi...