Artikler og kronikker

"Det er træls at være i fængsel"
Kronik i Politiken den 11. oktober 2012

Fængslet er et retssamfund
Brasen (de indsattes blad i Statsfængslet i Vridsløselille), august 2006

Ret og etik i straffuldbyrdelsen
Lomholt C. & Kühle L. (red.): Straffens menneskelige ansigt. Forlaget Anis, 2006

Respekt for menneskeværd
Nyt fra Kriminalforsorgen, 2005/4

Fængselsstraf som handelsobjekt
Lov & Ret nr. 4 – juni 2004

Topbelægning af danske fængsler
Den Danske Helsinki Komités Nyhedsblad
3. Årgang, nr.3, december 2003

Alt optaget
Kronik i Politikken den 6. oktober 2003

Menneskerettigheder under afsoning af fængselsstraf
Artikel i: Jørgen Jepsen & Jens Lyhne (red.): Retspolitiske udfordringer. København: Gjellerups
Forlag, 2003. ISBN 87-13-04869-4

Den vigtige sammenhæng mellem magt og opgave
Samfundsfagsnyt, nr. 148, april 2003, side 8 ff

Ytringsfrihed i fængsel
Greve, V., Nielsen, B. G. & Snare, A. (red.): Nytter det? Mosaik om kriminalforsorg og kriminalpolitik. Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2001.

Hvornår har et fængsel succés?
Kronik i Jyllands-Posten den 9. november 1998

Elektronisk husarrest
Indlæg på Kriminologisk Selskab møde den 29. oktober 1997

Om behandling og anden fængselsservice
Fængsler: Administration, behandling og evaluering. Rapport fra NSfKs 18. kontaktseminar og 39. forskerseminar i Hirtshals 1997. København: Nordisk Samarbejdsråd for Kriminologi

Defensiv og konstruktiv fængselssikkerhed
Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, nr. 4/1996

Falsk tale om fængslerne
Kronik i Politiken den 27. marts 1996

Glem alt om recidivprocenter
Nyt fra Kriminalforsorgen, februar 1996

Prøveløsladelse eller internering
Kroniken i Politiken, Onsdag den 6. marts 1991

Demokratiske og etiske fordringer til fængslernes magtudøvelse
Foredrag på Præstehøjskolens kursus for nordiske fængselspræster den 13. maj 1991. Optrykt med noter i NTfK 1991, nr. 4, side 225 ff.

 
 


 

6/5 - 2014

Festlig indvielse af samtalebænken

En ny, rød, flot bænk er stillet op i Albertslund Centrum. Bænken er blevet fremstillet af anstaltens P2-værkstedet...... En samtalebænk, som blev in...

Nyt fra Kriminalforsorgen

2/5 - 2017

Bedre sikkerhed i landets fængsler

På baggrund af anbefalinger fra en taskforce, der siden januar har set på sikkerheden i fængslerne, ...

1/5 - 2017

Horserød – en broget 100-årig

Den 1. maj er det 100 år siden de røde barakker i skoven skabte Horserød-lejren. Her har der blandt ...

27/4 - 2017

Uddannelse i fængslet – set fra de indsattes side

Innovation er, når fem indsatte arrangerer workshops for ledere og chefer i Kriminalforsorgen. Fordi...